Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul https://totipentrueducatie.ro/!

Prin accesarea și navigarea site-ului totipentrueducatie.ro sunteți de acord cu termenii și condițiile mai jos menționate, așadar vă rugăm să citiți cu atenție condițiile generale de funcționare și utilizare a site-ului.

 1. definiții și termeni

site – reprezintă domeniul https://totipentrueducatie.ro/ și subdomeniile sale;

administrator – reprezentat de Asociația pentru Valori în Educație facilitează activitățile Site-ului cu ajutorul rețelei electronice (internet) – de la adresa https://totipentrueducatie.ro/ (site web și mobil);

serviciu – înseamnă totalitatea funcționalităților puse la dispoziția utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice prin intermediul cărora pot fi accesate informațiile oferite de Site.  Serviciul prin care se acordă posibilitatea persoanelor fizice și/sau juridice să doneze echipamente electronice, alimente sau bani, folosind mijloace exclusive electronice;

conținut – are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat și/sau colaborator al asociațiilor Asociația pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow care dezvoltă în parteneriat proiectul ”Toți pentru Educație”, utilizatorului sau donatorului conform informațiilor de contactare specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Serviciile implementate într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la proiectul ”Toți pentru Educație”, Asociația pentru Valori în Educație, Act for Tomorrow, sau alte date privilegiate ale acestora.

utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică ce vizitează sau accesează Site-ul, care solicită un anumit Serviciu (înscriere la newsletter sau solicitare de informații în formular) sau care dorește să utilizeze/ utilizează efectiv serviciile oferite de Site, conform prezentului regulament;

donator – orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care oferă susținere financiară proiectului Toți pentru Educație;

program – serviciile socio-educaționale prezentate pe Site;

document – prezentele Termeni și condiții;

comunicări – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi e-mail/ SMS/ telefonic/ mobile push/ web push/ etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la Servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați accesat, precum și alte comunicări;

date cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (”persoană vizată”). În principiu, reprezintă date personale:  numele și prenumele persoanei, domiciliul, adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, coduri de identificare, etc.;

operator de date cu caracter personal – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

consimțământ (al persoanei vizate) – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

prelucrare – orice operațiune/ set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate), respective colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale);

newsletter/ alertă – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra serviciilor și/sau proiectelor și operațiunilor derulate de Toți pentru Educație într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Asociației pentru Valori în Educație sau a Act for Tomorrow cu referire la informațiile conținute de acesta;

 • generalități

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului/Conținutului. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document pentru a preîntâmpina eventualele consecințe nedorite/ neplăcute ce pot fi apreciate de către Utilizator ca având un impact negative asupra datelor sale și/sau informațiilor furnizate.

Prelucrarea datelor efectuată de Asociația pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow în cadrul proiectului Toți pentru Educație, presupune următoarele categorii:

 • în scopul efectuării donațiilor, sunt prelucrate toate datele necesare derulării unui contract de donație cu Act for Tomorrow. Dacă în executarea contractului de donație sunt implicați și prestatori externi de serviciu, de exemplu: întreprinderi de logistică, prestatori în domeniul plăților, call-center, datele dumneavoastră sunt comunicate acestora în limitele necesare și prelucrate de acești prestatori în scopurile contractului.
 • odată cu accesarea paginii de internet https://totipentrueducatie.ro/ sunt transferate diferite informații între terminalul dumneavoastră și server-ele Asociației pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow. Printre acestea pot fi și date cu caracter personal. Informațiile astfel obținute sunt utilizate printre altele pentru optimizarea paginii noastre de internet sau pentru afișarea materialelor informaționale de interes în browser-ul terminalului dumneavoastră.
 • Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul principal al prelucrării este de a pune la dispoziția utilizatorilor informații de interes public, privind problemele cu care se confruntă învățământul, și posibilitatea de a ajuta la rezolvarea sau ameliorarea unora dintre aceste probleme prin donarea de bani, alimente sau aparate electronice.

Atunci când este accesat site-ul nostru, sunt transmise automat de către browser-ul utilizat pe terminalul dumneavoastră către serverele paginii noastre de internet, următoarele informații:

 • adresa de IP a aterminalului dumneavoastră conectat la internet;
 • data și ora accesării;
 • denumirea și URL-ul fișierului accesat;
 • pagina web sau aplicația de unde a avut loc accesarea;
 • browser-ul utilizat de dumneavoastră și după caz, sistemul de operare al terminalului dumneavoastră conectat la internet precum și numele furnizorului de rețea.

Informațiile de mai sus sunt stocate temporar [un an] pentru următoarele scopuri:

 • asigurarea unei conexiuni optime;
 • asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicației;
 • evaluarea siguranței și stabilității sistemului.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6.  Acest interes rezultă din scopurile prelucrării datelor enunțate mai sus.

Pentru mai multe informații vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 • utilizatorul

 Orice persoană fizică și/sau juridică care acceasează domeniul https://totipentrueducatie.ro/ și acceptă Termeni & Condiții și Politica de Cookie-uri și de Confidențialitate.

La completarea formularelor din Site vă rugăm să completați în mod complet și corect informațiile și datele solicitate. În cadrul înscrierii datelor dumneavoastră pentru efectuarea unei donații, există și secțiunea de donare ”Altfel. Cum?” Când veți preciza modalitatea prin care vreți să donați către proiectul Toți pentru Educație, vă rugăm să utilizați un limbaj responsabil și politicos. Veți fi responsabili pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul Site-ului.

Prin obținerea calității de Utilizator se consideră că ați citit și acceptat Termenii și Condițiile Generale de utilizare a Site-ului, precum și politica de Cookie-uri și Politica de Confidențialitate.

Orice utilizator poate accesa Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului și Politica de Cookie-uri și Politica de Confidențialitate, în orice moment, accesând secțiunile: ”Termeni și Condiții”, ”Politica de cookie-uri” și ”Politica de confidențialitate” aflate în conținutul Site-ului și prin salvarea în format Pdf pe suportul dorit.

Accesarea, utilizarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau Serviciului, precum și a oricăror componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.

 • obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele obligații:

 • de a nu furniza și transmite informații interzise prin lege sau care contravin normelor de etică socială și morală;
 • de a utiliza Site-ul într-un mod care să nu perturbe funcționarea acestuia;
 • de a nu difuza și de a nu plasa în cadrul Site-ului informații incorecte;
 • de a utiliza Site-ul într-un mod care să nu creeze inconveniente pentru alți utilizatori și pentru Administratorul Site-ului;
 • de a folosi informațiile plasate în paginile Site-ului doar în scop personal, definit ca fiind scop pur necomercial, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare;
 • de a respecta toate drepturile de autor și drepturile conexe și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu serviciul oferit prin intermediul Site-ului și a conținutului acestuia;
 • nu are dreptul să copieze, să modifice, să distribuie, să vândă sau să închirieze nicio parte a Serviciilor și a programelor software incluse; nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al respectivului program software.
 • drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul așa cum este definit în Secțiunea – Definiții și termeni, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări grafice, reprezentări stilizate, simboluri asociate și combinații ale acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, imagini statice și dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Asociației pentru Valori în Educație, acesta rezervându-și toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau de publicare).  Aceste drepturi pot face obiectul unor restricții privind utilizarea, reproducerea și/sau diseminarea, în acest sens sunteți responsabil pentru respectarea acestor restricții dacă descărcați sau încărcați astfel de materiale.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conținutului pe care îl accesați.

Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, reproducerea, modificarea, alterarea, utilizarea, crea materiale derivate, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original așa cum a fost intenționat de partenerii Asociația pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow în cadrul proiectului ”Toți pentru Educație”, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al [Asocației pentru Valori în Educatie] asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al [Asocației pentru Valori în Educatie].

Când încărcați sau trimiteți în orice mod informații în Site prin intermediul formularelor sau a altor funcții, vă asumați obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile încărcate sau transmise.

Puteți copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Niciun Conținut transmis, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de dumneavoastră prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Asociației pentru Valori în Educație și/sau a Act for Tomorrow și/sau al angajatului/prepusului acestora care a mijlocit transferul de Conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document.

 • donație

Donatorul poate efectua donații pe Site, prin bifarea unor căsuțe ce reprezintă – o sumă de bani, alimente sau terminale electronice (cum ar fi: laptop/tabletă/servicii de internet) sau un alt mod de a dona (care deschide o secțiune de comment în cadrul paginii în care donatorul descrie obiectul donației), urmând a finaliza donația efectuând plata sau livrarea de terminale electronice și/sau alimente prin una din modalitățile indicate.

Prin finalizarea donației, donatorul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de donație, sunt corecte, complete și adecvate la data efectuării donației.

Donatorul este de acord ca Asociația pentru Valori în Educație și/sau Act for Tomorrow să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, în orice situație în care este necesară contactarea donatorului.

 • confidențialitate

Asociația pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow vor păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.  Vă asigurăm că dezvăluirea informațiilor și datelor dumneavoastră personale furnizate se va putea face doar cu respectarea prezentelor ”Termeni și Condiții”, ”Politica de Cookie-uri”, ”Politica de Confidențialitate”.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiți Asociației pentru Valori în Educație și Act for Tomorrow acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. 

 • prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să parcurgeți secțiunea – ”Politica de Confidențialitate”, care face parte din prezentul Document.

 1. utilizarea cookie-urilor

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să citiți secțiunea ”Politica de Cookie-uri”, care face parte din prezentul Document.

 1. accesul și actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Se vor prelucra doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați transmis prin intermediul formularelor de pe Site și doar în scopul pentru care ni le-ați transmis.

În cazul în care informațiile/ datele dumneavoastră cu caracter personal la care aveți acces ori de câte ori folosiți Site-ul, sunt greșite, vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge, exceptând cazurile în care trebuie să păstrăm informațiile în scopuri legitime prevăzute de normele legale.

Vă asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău-intenționate. În acest sens, după ce ștergeți aceste date de pe Site, noi vom proceda la ștergerea lor de pe serverele noastre active în termen de [10 ani] iar din sistemele noastre de rezervă în termen de [10 ani].

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele: dreptul la acces la datele dumneavoastră, dreptul la rectificare, dreptul de ”a fi uitat”, dreptul la restricționare, la opoziție și dreptul la portabilitatea datelor.

Aveţi dreptul de a formula în orice moment plângere la autoritatea competentă de supraveghere. Vă puteţi adresa în acest scop autorităţii de supraveghere din România (A.N.S.P.D.C.P), sau autorităţii de supraveghere în care vă aveţi domiciliul/ reședința/ locul de muncă.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în acest sens puteți să solicitați ștergerea acestor date. Ștergerea datelor dumneavoastră personale va fi urmată de ștergerea acestora din orice sistem în care au fost salvate și de imposibilitatea de a vă mai transmite newslettere sau de a vă contacta.

 1. retragerea consimțământului și dezabonarea

Vă rugăm să țineți cont de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face până la momentul retragerii consimțământului, indiferent de forma sub care a fost exprimat.

Vă puteți dezabona oricând prin accesarea opțiunii de dezabonare din newsletter sau printr-un e-mail la adresa: bianca.ciubotariu@ave-romania.ro.

 1. Persoana de contact în cazul unor întrebări sau clarificări cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Dacă aveţi întrebări referitoare la pagina de internet, sau pentru orice alte întrebări, clarificări și/sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora, ne puteți scrie pe adresa [bianca.ciubotariu@ave-romania.ro]

De asemenea, dacă doriți să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți să trimiteți o cerere în scris în acest sens la adresa [bianca.ciubotariu@ave-romania.ro] Pentru mai multe informații în legătură cu utilizarea Site-ului și protecția datelor dumneavoastră personale vă rugăm să accesați secțiunile ”Politica de Confidențialitate” și ”Politica de cookie-uri”.